Polimery dendrymeryczne

Polimery dendrymeryczne

Intensywne badania ostatnich lat doprowadziły do pojawienia się nowych klas polimerów charakteryzujących się wielokrotną i bardzo rozgałęzioną, trójwymiarową budową, o nazwie dendrymery, inaczej polimery kaskadowe czy arbore. Są to polimery, w których z jednego łańcucha rozchodzą się następne, a z nich kolejne co prowadzi do powstania struktury przypominającej drzewo. Dendrymery są to cząsteczki o kształcie zbliżonym do kuli, składające się ze znajdującego się w centrum geometrycznym rdzenia oraz otaczających go warstw o coraz większym promieniu nazywanych generacjami dendrymeru, odpowiadających liczbie sekwencji reakcji przyłączania cząsteczek monomeru. Ostatnia warstwa tworzy sferę zewnętrzną, składającą się z powierzchniowych grup funkcyjnych. Wewnątrz dendrymeru znajdują się również wolne przestrzenie, tzw. sieć wewnętrzna, która może zostać wykorzystana np. do transportu małych cząsteczek.

Ciecze jonowe

Ciecze jonowe stanowią najbardziej obiecująca grupę związków chemicznych ostatnich dziesięcioleci. Są to związki składające się wyłącznie z jonów i pozostające w stanie płynnym w temperaturze poniżej 100°C. Ze względu na swoje unikalne właściwości, takie jak bardzo niska prężność par, wysoka stabilność termiczna oraz szerokie okno elektrochemiczne znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu chemicznego. Ogromną zaletą cieczy jonowych jest ich projektowalność i wielofunkcyjność. Projektowalność polega na tym, ze dobierając kation i anion, można sterować właściwościami otrzymanego związku na miarę potrzeb. Natomiast wielofunkcyjność to łączenie w jednym związku wielu funkcji (np. rozpuszczalnika i katalizatora), co pozwala na stosowanie jednego indywiduum chemicznego zamiast mieszaniny związków. Poza tym ciecze jonowe są nielotne oraz stabilne termicznie i chemicznie, co pozwala na ich wielokrotny recykling.

Zapraszamy do współpracy!